قیمت دلار کانادا مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
2740.8
بیشترین: 
2740.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 مهر 1396 , 2740.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":2740.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397