کمترین: 
3053.2
بیشترین: 
3053.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 26 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 مهر 1396 , 3053.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":3053.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398