کمترین: 
518.5
بیشترین: 
518.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 26 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 مهر 1396 , 518.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":518.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398