کمترین: 
935.2
بیشترین: 
935.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 26 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 935.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":935.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398