کمترین: 
933.2
بیشترین: 
933.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 26 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 26 مهر 1396 , 933.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":933.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398