قیمت یورو مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
4032.2
بیشترین: 
4032.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 26 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 مهر 1396 , 4032.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":4032.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397