کمترین: 
3427.3
بیشترین: 
3427.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 مهر 1396 , 3427.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":3427.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398