پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
164428
بیشترین: 
535200
قیمت آبشده بنکداری امروز 26 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 26 مهر 1396 , 533700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":534700},{"date":"1396/07/26 00:05","price":164428},{"date":"1396/07/26 00:10","price":534800},{"date":"1396/07/26 00:20","price":534700},{"date":"1396/07/26 00:30","price":534600},{"date":"1396/07/26 11:15","price":535200},{"date":"1396/07/26 11:20","price":534600},{"date":"1396/07/26 11:40","price":534700},{"date":"1396/07/26 12:00","price":534800},{"date":"1396/07/26 12:05","price":535100},{"date":"1396/07/26 12:10","price":534800},{"date":"1396/07/26 12:20","price":534300},{"date":"1396/07/26 12:35","price":533300},{"date":"1396/07/26 12:45","price":531600},{"date":"1396/07/26 12:55","price":531000},{"date":"1396/07/26 13:00","price":531500},{"date":"1396/07/26 13:10","price":531800},{"date":"1396/07/26 13:20","price":531700},{"date":"1396/07/26 13:35","price":531800},{"date":"1396/07/26 13:40","price":531700},{"date":"1396/07/26 13:45","price":532100},{"date":"1396/07/26 13:55","price":531900},{"date":"1396/07/26 14:05","price":531800},{"date":"1396/07/26 14:15","price":531900},{"date":"1396/07/26 14:20","price":531600},{"date":"1396/07/26 14:30","price":532000},{"date":"1396/07/26 14:35","price":531600},{"date":"1396/07/26 14:40","price":531900},{"date":"1396/07/26 14:45","price":532100},{"date":"1396/07/26 14:50","price":532000},{"date":"1396/07/26 15:00","price":532200},{"date":"1396/07/26 15:05","price":532300},{"date":"1396/07/26 15:10","price":532400},{"date":"1396/07/26 15:15","price":532200},{"date":"1396/07/26 15:20","price":532100},{"date":"1396/07/26 15:25","price":532300},{"date":"1396/07/26 15:30","price":532200},{"date":"1396/07/26 15:40","price":531950},{"date":"1396/07/26 15:45","price":532300},{"date":"1396/07/26 15:50","price":532200},{"date":"1396/07/26 15:55","price":532400},{"date":"1396/07/26 16:00","price":532300},{"date":"1396/07/26 16:05","price":532500},{"date":"1396/07/26 16:10","price":532700},{"date":"1396/07/26 16:15","price":532600},{"date":"1396/07/26 16:20","price":532700},{"date":"1396/07/26 16:25","price":532900},{"date":"1396/07/26 16:30","price":533300},{"date":"1396/07/26 16:35","price":533200},{"date":"1396/07/26 16:40","price":533400},{"date":"1396/07/26 16:45","price":533200},{"date":"1396/07/26 16:55","price":533400},{"date":"1396/07/26 17:00","price":533300},{"date":"1396/07/26 17:10","price":533800},{"date":"1396/07/26 17:15","price":533300},{"date":"1396/07/26 17:25","price":532900},{"date":"1396/07/26 17:30","price":533100},{"date":"1396/07/26 17:50","price":533000},{"date":"1396/07/26 17:55","price":533100},{"date":"1396/07/26 18:00","price":533000},{"date":"1396/07/26 18:05","price":533100},{"date":"1396/07/26 18:15","price":533200},{"date":"1396/07/26 18:20","price":533100},{"date":"1396/07/26 18:25","price":533200},{"date":"1396/07/26 18:30","price":532900},{"date":"1396/07/26 18:40","price":532700},{"date":"1396/07/26 18:50","price":533800},{"date":"1396/07/26 19:00","price":533600},{"date":"1396/07/26 19:05","price":533700},{"date":"1396/07/26 19:10","price":533500},{"date":"1396/07/26 19:25","price":533700},{"date":"1396/07/26 19:30","price":533800},{"date":"1396/07/26 19:35","price":533700},{"date":"1396/07/26 19:45","price":533800},{"date":"1396/07/26 19:50","price":533700},{"date":"1396/07/26 19:55","price":533800},{"date":"1396/07/26 20:10","price":534100},{"date":"1396/07/26 20:20","price":534000},{"date":"1396/07/26 20:35","price":533900},{"date":"1396/07/26 20:40","price":534000},{"date":"1396/07/26 20:45","price":533800},{"date":"1396/07/26 20:55","price":533700},{"date":"1396/07/26 21:00","price":533900},{"date":"1396/07/26 21:05","price":533800},{"date":"1396/07/26 21:10","price":534000},{"date":"1396/07/26 21:35","price":534100},{"date":"1396/07/26 21:40","price":534200},{"date":"1396/07/26 21:45","price":534100},{"date":"1396/07/26 21:50","price":533900},{"date":"1396/07/26 21:55","price":534000},{"date":"1396/07/26 22:10","price":534100},{"date":"1396/07/26 22:15","price":533900},{"date":"1396/07/26 22:30","price":533800},{"date":"1396/07/26 22:35","price":534000},{"date":"1396/07/26 22:40","price":533900},{"date":"1396/07/26 22:55","price":533700},{"date":"1396/07/26 23:00","price":533600},{"date":"1396/07/26 23:05","price":533700},{"date":"1396/07/26 23:15","price":533500},{"date":"1396/07/26 23:30","price":533800},{"date":"1396/07/26 23:35","price":533700}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398