پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1277.9
بیشترین: 
1309600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 26 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 26 مهر 1396 , 1281.30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":1285.80},{"date":"1396/07/26 00:05","price":1309600.00},{"date":"1396/07/26 00:10","price":1286.80},{"date":"1396/07/26 00:20","price":1286.10},{"date":"1396/07/26 00:30","price":1285.70},{"date":"1396/07/26 00:35","price":1285.80},{"date":"1396/07/26 01:35","price":1285.60},{"date":"1396/07/26 01:40","price":1286.00},{"date":"1396/07/26 01:45","price":1286.50},{"date":"1396/07/26 01:55","price":1286.40},{"date":"1396/07/26 02:00","price":1286.50},{"date":"1396/07/26 02:20","price":1286.20},{"date":"1396/07/26 02:35","price":1286.60},{"date":"1396/07/26 02:40","price":1286.90},{"date":"1396/07/26 03:00","price":1286.50},{"date":"1396/07/26 03:05","price":1286.80},{"date":"1396/07/26 03:10","price":1286.70},{"date":"1396/07/26 03:20","price":1286.10},{"date":"1396/07/26 03:25","price":1286.50},{"date":"1396/07/26 03:35","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 03:40","price":1286.90},{"date":"1396/07/26 03:45","price":1286.60},{"date":"1396/07/26 03:50","price":1286.80},{"date":"1396/07/26 03:55","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 04:05","price":1287.40},{"date":"1396/07/26 04:10","price":1287.20},{"date":"1396/07/26 04:20","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 04:25","price":1287.20},{"date":"1396/07/26 04:30","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 04:35","price":1287.50},{"date":"1396/07/26 04:45","price":1287.20},{"date":"1396/07/26 04:50","price":1287.30},{"date":"1396/07/26 05:00","price":1286.70},{"date":"1396/07/26 05:10","price":1286.90},{"date":"1396/07/26 05:15","price":1288.50},{"date":"1396/07/26 05:20","price":1288.10},{"date":"1396/07/26 05:25","price":1288.20},{"date":"1396/07/26 05:30","price":1288.30},{"date":"1396/07/26 05:35","price":1289.00},{"date":"1396/07/26 05:40","price":1288.80},{"date":"1396/07/26 05:45","price":1288.70},{"date":"1396/07/26 05:55","price":1289.10},{"date":"1396/07/26 06:00","price":1288.80},{"date":"1396/07/26 06:05","price":1288.40},{"date":"1396/07/26 06:10","price":1288.50},{"date":"1396/07/26 06:15","price":1288.40},{"date":"1396/07/26 06:20","price":1288.30},{"date":"1396/07/26 06:35","price":1288.60},{"date":"1396/07/26 06:40","price":1287.70},{"date":"1396/07/26 06:45","price":1288.00},{"date":"1396/07/26 07:05","price":1287.70},{"date":"1396/07/26 07:10","price":1287.50},{"date":"1396/07/26 07:15","price":1287.80},{"date":"1396/07/26 07:20","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 07:25","price":1287.40},{"date":"1396/07/26 07:30","price":1287.50},{"date":"1396/07/26 07:40","price":1287.30},{"date":"1396/07/26 07:50","price":1287.50},{"date":"1396/07/26 08:00","price":1287.40},{"date":"1396/07/26 08:05","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 08:10","price":1287.10},{"date":"1396/07/26 08:15","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 08:20","price":1287.20},{"date":"1396/07/26 08:30","price":1287.10},{"date":"1396/07/26 08:35","price":1287.00},{"date":"1396/07/26 08:40","price":1287.20},{"date":"1396/07/26 08:45","price":1286.00},{"date":"1396/07/26 08:50","price":1285.60},{"date":"1396/07/26 08:55","price":1285.10},{"date":"1396/07/26 09:00","price":1285.80},{"date":"1396/07/26 09:05","price":1285.70},{"date":"1396/07/26 09:10","price":1286.00},{"date":"1396/07/26 09:15","price":1285.20},{"date":"1396/07/26 09:25","price":1284.60},{"date":"1396/07/26 09:30","price":1284.70},{"date":"1396/07/26 09:35","price":1284.80},{"date":"1396/07/26 09:45","price":1284.40},{"date":"1396/07/26 09:50","price":1285.20},{"date":"1396/07/26 09:55","price":1285.00},{"date":"1396/07/26 10:00","price":1284.70},{"date":"1396/07/26 10:05","price":1284.90},{"date":"1396/07/26 10:10","price":1284.70},{"date":"1396/07/26 10:15","price":1284.30},{"date":"1396/07/26 10:20","price":1283.70},{"date":"1396/07/26 10:25","price":1283.80},{"date":"1396/07/26 10:35","price":1283.30},{"date":"1396/07/26 10:40","price":1283.60},{"date":"1396/07/26 10:50","price":1283.90},{"date":"1396/07/26 10:55","price":1284.10},{"date":"1396/07/26 11:15","price":1283.50},{"date":"1396/07/26 11:20","price":1283.70},{"date":"1396/07/26 11:25","price":1283.40},{"date":"1396/07/26 11:35","price":1283.70},{"date":"1396/07/26 11:40","price":1284.00},{"date":"1396/07/26 11:45","price":1284.10},{"date":"1396/07/26 12:00","price":1284.00},{"date":"1396/07/26 12:05","price":1283.70},{"date":"1396/07/26 12:10","price":1282.50},{"date":"1396/07/26 12:20","price":1281.40},{"date":"1396/07/26 12:25","price":1281.70},{"date":"1396/07/26 12:35","price":1281.90},{"date":"1396/07/26 12:40","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 12:45","price":1281.00},{"date":"1396/07/26 12:55","price":1280.20},{"date":"1396/07/26 13:00","price":1281.00},{"date":"1396/07/26 13:05","price":1280.90},{"date":"1396/07/26 13:10","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 13:20","price":1280.30},{"date":"1396/07/26 13:25","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 13:35","price":1280.90},{"date":"1396/07/26 13:40","price":1281.30},{"date":"1396/07/26 13:55","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 14:25","price":1280.30},{"date":"1396/07/26 14:30","price":1280.20},{"date":"1396/07/26 14:35","price":1280.00},{"date":"1396/07/26 14:40","price":1280.30},{"date":"1396/07/26 14:45","price":1280.10},{"date":"1396/07/26 14:55","price":1280.30},{"date":"1396/07/26 15:00","price":1280.50},{"date":"1396/07/26 15:05","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 15:15","price":1280.60},{"date":"1396/07/26 15:20","price":1280.40},{"date":"1396/07/26 15:25","price":1280.20},{"date":"1396/07/26 15:30","price":1280.00},{"date":"1396/07/26 15:40","price":1279.90},{"date":"1396/07/26 15:45","price":1277.90},{"date":"1396/07/26 15:50","price":1278.20},{"date":"1396/07/26 15:55","price":1279.00},{"date":"1396/07/26 16:00","price":1278.00},{"date":"1396/07/26 16:05","price":1279.20},{"date":"1396/07/26 16:10","price":1279.50},{"date":"1396/07/26 16:15","price":1279.20},{"date":"1396/07/26 16:20","price":1279.60},{"date":"1396/07/26 16:25","price":1279.70},{"date":"1396/07/26 16:30","price":1280.50},{"date":"1396/07/26 16:35","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 16:55","price":1281.20},{"date":"1396/07/26 17:00","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 17:10","price":1282.80},{"date":"1396/07/26 17:15","price":1282.90},{"date":"1396/07/26 17:20","price":1282.10},{"date":"1396/07/26 17:25","price":1280.70},{"date":"1396/07/26 17:35","price":1280.80},{"date":"1396/07/26 17:40","price":1280.60},{"date":"1396/07/26 17:45","price":1280.90},{"date":"1396/07/26 17:50","price":1280.40},{"date":"1396/07/26 17:55","price":1281.10},{"date":"1396/07/26 18:05","price":1283.10},{"date":"1396/07/26 18:10","price":1281.90},{"date":"1396/07/26 18:20","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 18:25","price":1281.80},{"date":"1396/07/26 18:30","price":1281.40},{"date":"1396/07/26 18:40","price":1281.00},{"date":"1396/07/26 18:45","price":1280.60},{"date":"1396/07/26 18:50","price":1280.90},{"date":"1396/07/26 19:10","price":1280.80},{"date":"1396/07/26 19:15","price":1281.20},{"date":"1396/07/26 19:20","price":1281.00},{"date":"1396/07/26 19:25","price":1281.20},{"date":"1396/07/26 19:30","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 19:35","price":1281.70},{"date":"1396/07/26 19:40","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 19:45","price":1281.80},{"date":"1396/07/26 19:55","price":1282.40},{"date":"1396/07/26 20:10","price":1282.60},{"date":"1396/07/26 20:15","price":1282.70},{"date":"1396/07/26 20:20","price":1282.10},{"date":"1396/07/26 20:25","price":1282.20},{"date":"1396/07/26 20:35","price":1282.30},{"date":"1396/07/26 20:40","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 20:50","price":1281.50},{"date":"1396/07/26 20:55","price":1281.20},{"date":"1396/07/26 21:00","price":1281.80},{"date":"1396/07/26 21:05","price":1281.90},{"date":"1396/07/26 21:20","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 21:25","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 21:35","price":1282.50},{"date":"1396/07/26 21:40","price":1282.20},{"date":"1396/07/26 21:45","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 21:50","price":1281.80},{"date":"1396/07/26 21:55","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 22:00","price":1282.20},{"date":"1396/07/26 22:15","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 22:20","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 22:30","price":1281.80},{"date":"1396/07/26 22:35","price":1282.20},{"date":"1396/07/26 22:40","price":1281.70},{"date":"1396/07/26 22:45","price":1282.00},{"date":"1396/07/26 22:50","price":1281.70},{"date":"1396/07/26 22:55","price":1281.60},{"date":"1396/07/26 23:05","price":1281.30},{"date":"1396/07/26 23:15","price":1280.90},{"date":"1396/07/26 23:20","price":1281.10},{"date":"1396/07/26 23:25","price":1281.30},{"date":"1396/07/26 23:30","price":1281.20},{"date":"1396/07/26 23:35","price":1281.50},{"date":"1396/07/26 23:40","price":1281.30},{"date":"1396/07/26 23:45","price":1281.50},{"date":"1396/07/26 23:50","price":1281.40},{"date":"1396/07/26 23:55","price":1281.30}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398