پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.6191
بیشترین: 
1.6534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 26 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 26 مهر 1396 , 1.6534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":1.6341},{"date":"1396/07/26 00:32","price":1.6313},{"date":"1396/07/26 01:00","price":1.6305},{"date":"1396/07/26 02:00","price":1.6325},{"date":"1396/07/26 03:00","price":1.6316},{"date":"1396/07/26 03:32","price":1.6318},{"date":"1396/07/26 04:00","price":1.633},{"date":"1396/07/26 04:32","price":1.6326},{"date":"1396/07/26 05:00","price":1.6342},{"date":"1396/07/26 05:32","price":1.6338},{"date":"1396/07/26 06:00","price":1.6349},{"date":"1396/07/26 06:32","price":1.635},{"date":"1396/07/26 07:32","price":1.6354},{"date":"1396/07/26 08:08","price":1.6343},{"date":"1396/07/26 08:32","price":1.6351},{"date":"1396/07/26 09:32","price":1.6345},{"date":"1396/07/26 10:08","price":1.6319},{"date":"1396/07/26 10:32","price":1.6345},{"date":"1396/07/26 11:00","price":1.6357},{"date":"1396/07/26 11:32","price":1.6325},{"date":"1396/07/26 12:08","price":1.6331},{"date":"1396/07/26 12:32","price":1.6361},{"date":"1396/07/26 13:08","price":1.6384},{"date":"1396/07/26 13:32","price":1.6376},{"date":"1396/07/26 14:00","price":1.641},{"date":"1396/07/26 14:32","price":1.638},{"date":"1396/07/26 15:00","price":1.6365},{"date":"1396/07/26 15:32","price":1.6381},{"date":"1396/07/26 16:00","price":1.6364},{"date":"1396/07/26 16:32","price":1.6429},{"date":"1396/07/26 17:00","price":1.6386},{"date":"1396/07/26 17:32","price":1.6353},{"date":"1396/07/26 18:00","price":1.6385},{"date":"1396/07/26 18:32","price":1.6247},{"date":"1396/07/26 19:08","price":1.6191},{"date":"1396/07/26 19:32","price":1.6232},{"date":"1396/07/26 20:00","price":1.6241},{"date":"1396/07/26 20:32","price":1.6324},{"date":"1396/07/26 21:00","price":1.6374},{"date":"1396/07/26 21:32","price":1.6339},{"date":"1396/07/26 22:00","price":1.6422},{"date":"1396/07/26 22:32","price":1.6494},{"date":"1396/07/26 23:32","price":1.6534}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398