پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7904
بیشترین: 
1.8171
قیمت نفت کوره امروز 26 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 1.807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":1.814},{"date":"1396/07/26 00:32","price":1.8099},{"date":"1396/07/26 01:00","price":1.809},{"date":"1396/07/26 02:00","price":1.8117},{"date":"1396/07/26 02:32","price":1.8115},{"date":"1396/07/26 03:32","price":1.8114},{"date":"1396/07/26 04:00","price":1.813},{"date":"1396/07/26 04:32","price":1.8126},{"date":"1396/07/26 05:00","price":1.8146},{"date":"1396/07/26 05:32","price":1.8153},{"date":"1396/07/26 06:00","price":1.8161},{"date":"1396/07/26 06:32","price":1.8163},{"date":"1396/07/26 07:32","price":1.816},{"date":"1396/07/26 08:08","price":1.8148},{"date":"1396/07/26 08:32","price":1.8152},{"date":"1396/07/26 09:32","price":1.8133},{"date":"1396/07/26 10:08","price":1.8102},{"date":"1396/07/26 10:32","price":1.8125},{"date":"1396/07/26 11:00","price":1.8163},{"date":"1396/07/26 11:32","price":1.8127},{"date":"1396/07/26 12:08","price":1.8138},{"date":"1396/07/26 12:32","price":1.8146},{"date":"1396/07/26 13:08","price":1.8125},{"date":"1396/07/26 13:32","price":1.8115},{"date":"1396/07/26 14:00","price":1.8145},{"date":"1396/07/26 14:32","price":1.8126},{"date":"1396/07/26 15:00","price":1.8109},{"date":"1396/07/26 15:32","price":1.8133},{"date":"1396/07/26 16:00","price":1.8125},{"date":"1396/07/26 16:32","price":1.8171},{"date":"1396/07/26 17:00","price":1.8154},{"date":"1396/07/26 17:32","price":1.8108},{"date":"1396/07/26 18:00","price":1.8096},{"date":"1396/07/26 18:32","price":1.8003},{"date":"1396/07/26 19:08","price":1.7904},{"date":"1396/07/26 19:32","price":1.7952},{"date":"1396/07/26 20:00","price":1.7935},{"date":"1396/07/26 20:32","price":1.7992},{"date":"1396/07/26 21:00","price":1.7993},{"date":"1396/07/26 21:32","price":1.7964},{"date":"1396/07/26 22:00","price":1.8034},{"date":"1396/07/26 22:32","price":1.8072},{"date":"1396/07/26 23:00","price":1.8061},{"date":"1396/07/26 23:32","price":1.807}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398