کمترین: 
1309000
بیشترین: 
1309000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 25 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 1309000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 14:30","price":1309000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399