کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه مورخ 25 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 12:20","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398