قیمت دینار بحرین مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
10650
بیشترین: 
10650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین مورخ 25 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 مهر 1396 , 10650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 12:20","price":10650}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397