قیمت دینار کویت مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
13300
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 25 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 مهر 1396 , 13300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 12:20","price":13300}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397