قیمت کرون نروژ مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
505
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 25 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 مهر 1396 , 505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 12:20","price":505}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397