قیمت لیر ترکیه مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
1129
بیشترین: 
1129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 25 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 1129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 12:20","price":1129}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397