کمترین: 
657000
بیشترین: 
661000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 25 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 657000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 11:36","price":661000},{"date":"1396/07/25 12:36","price":659000},{"date":"1396/07/25 15:00","price":658000},{"date":"1396/07/25 17:06","price":657000}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398