کمترین: 
2375
بیشترین: 
2375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 25 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 مهر 1396 , 2375 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 11:10","price":2375}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398