کمترین: 
4007
بیشترین: 
4019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 25 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 مهر 1396 , 4019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 11:10","price":4007},{"date":"1396/07/25 11:40","price":4009},{"date":"1396/07/25 13:40","price":4010},{"date":"1396/07/25 16:00","price":4012},{"date":"1396/07/25 17:00","price":4016},{"date":"1396/07/25 17:10","price":4019}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398