کمترین: 
632
بیشترین: 
636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 25 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 مهر 1396 , 632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:30","price":636},{"date":"1396/07/25 12:20","price":635},{"date":"1396/07/25 12:30","price":634},{"date":"1396/07/25 13:40","price":632}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398