کمترین: 
4172
بیشترین: 
4175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 مهر 1396 , 4172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:10","price":4175},{"date":"1396/07/25 11:10","price":4173},{"date":"1396/07/25 12:00","price":4172}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398