قیمت دلار کانادا مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
3276
بیشترین: 
3288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 25 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 مهر 1396 , 3280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:10","price":3288},{"date":"1396/07/25 11:50","price":3285},{"date":"1396/07/25 12:00","price":3283},{"date":"1396/07/25 12:20","price":3282},{"date":"1396/07/25 13:00","price":3277},{"date":"1396/07/25 13:40","price":3276},{"date":"1396/07/25 14:30","price":3277},{"date":"1396/07/25 14:50","price":3280},{"date":"1396/07/25 15:00","price":3279},{"date":"1396/07/25 15:40","price":3280}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397