کمترین: 
5350
بیشترین: 
5355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 25 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 مهر 1396 , 5350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:10","price":5355},{"date":"1396/07/25 11:10","price":5354},{"date":"1396/07/25 11:50","price":5351},{"date":"1396/07/25 15:00","price":5350}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398