پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
122197
بیشترین: 
123559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 25 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 25 مهر 1396 , 123282 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:05","price":123559},{"date":"1396/07/25 11:10","price":123351},{"date":"1396/07/25 11:20","price":123074},{"date":"1396/07/25 11:25","price":123143},{"date":"1396/07/25 11:35","price":123190},{"date":"1396/07/25 11:40","price":123213},{"date":"1396/07/25 11:45","price":123236},{"date":"1396/07/25 11:55","price":123213},{"date":"1396/07/25 12:00","price":123259},{"date":"1396/07/25 12:05","price":123143},{"date":"1396/07/25 12:20","price":122889},{"date":"1396/07/25 12:25","price":122843},{"date":"1396/07/25 12:35","price":122912},{"date":"1396/07/25 12:40","price":122936},{"date":"1396/07/25 12:45","price":122774},{"date":"1396/07/25 12:55","price":122820},{"date":"1396/07/25 13:20","price":122705},{"date":"1396/07/25 13:25","price":122635},{"date":"1396/07/25 13:35","price":122797},{"date":"1396/07/25 13:40","price":122497},{"date":"1396/07/25 13:50","price":122520},{"date":"1396/07/25 14:00","price":122451},{"date":"1396/07/25 14:05","price":122589},{"date":"1396/07/25 14:10","price":122612},{"date":"1396/07/25 14:30","price":122520},{"date":"1396/07/25 14:35","price":122451},{"date":"1396/07/25 14:40","price":122405},{"date":"1396/07/25 14:45","price":122289},{"date":"1396/07/25 14:50","price":122312},{"date":"1396/07/25 14:55","price":122289},{"date":"1396/07/25 15:00","price":122220},{"date":"1396/07/25 15:05","price":122243},{"date":"1396/07/25 15:10","price":122197},{"date":"1396/07/25 15:15","price":122682},{"date":"1396/07/25 15:20","price":122797},{"date":"1396/07/25 15:25","price":122705},{"date":"1396/07/25 15:30","price":122728},{"date":"1396/07/25 15:45","price":122774},{"date":"1396/07/25 15:50","price":122936},{"date":"1396/07/25 16:00","price":122912},{"date":"1396/07/25 16:05","price":122797},{"date":"1396/07/25 16:10","price":122820},{"date":"1396/07/25 16:15","price":122866},{"date":"1396/07/25 16:25","price":122774},{"date":"1396/07/25 16:30","price":122820},{"date":"1396/07/25 16:35","price":122843},{"date":"1396/07/25 16:40","price":122866},{"date":"1396/07/25 17:00","price":122774},{"date":"1396/07/25 17:05","price":122797},{"date":"1396/07/25 17:10","price":122889},{"date":"1396/07/25 17:15","price":122820},{"date":"1396/07/25 17:20","price":122843},{"date":"1396/07/25 17:25","price":122820},{"date":"1396/07/25 17:30","price":122843},{"date":"1396/07/25 17:35","price":122797},{"date":"1396/07/25 17:40","price":122889},{"date":"1396/07/25 17:50","price":122912},{"date":"1396/07/25 17:55","price":122982},{"date":"1396/07/25 18:10","price":123005},{"date":"1396/07/25 18:15","price":122982},{"date":"1396/07/25 18:30","price":122936},{"date":"1396/07/25 18:35","price":122912},{"date":"1396/07/25 18:45","price":122728},{"date":"1396/07/25 18:55","price":122774},{"date":"1396/07/25 19:05","price":122797},{"date":"1396/07/25 19:10","price":122820},{"date":"1396/07/25 19:15","price":122889},{"date":"1396/07/25 19:20","price":122936},{"date":"1396/07/25 19:25","price":122982},{"date":"1396/07/25 19:30","price":123005},{"date":"1396/07/25 19:35","price":123028},{"date":"1396/07/25 19:45","price":123097},{"date":"1396/07/25 20:05","price":123143},{"date":"1396/07/25 20:10","price":123213},{"date":"1396/07/25 20:15","price":123236},{"date":"1396/07/25 20:20","price":123259},{"date":"1396/07/25 20:25","price":123236},{"date":"1396/07/25 20:45","price":123213},{"date":"1396/07/25 20:50","price":123166},{"date":"1396/07/25 20:55","price":123190},{"date":"1396/07/25 21:00","price":123166},{"date":"1396/07/25 21:05","price":123213},{"date":"1396/07/25 21:10","price":123236},{"date":"1396/07/25 21:20","price":123282},{"date":"1396/07/25 21:25","price":123305},{"date":"1396/07/25 21:30","price":123282}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398