پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
529400
بیشترین: 
535300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 25 مهر 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 25 مهر 1396 , 534100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 10:05","price":535300},{"date":"1396/07/25 11:10","price":534400},{"date":"1396/07/25 11:18","price":533600},{"date":"1396/07/25 11:20","price":533200},{"date":"1396/07/25 11:25","price":533500},{"date":"1396/07/25 11:35","price":533700},{"date":"1396/07/25 11:40","price":533800},{"date":"1396/07/25 11:45","price":533900},{"date":"1396/07/25 11:54","price":533700},{"date":"1396/07/25 11:55","price":533800},{"date":"1396/07/25 12:00","price":534000},{"date":"1396/07/25 12:05","price":533500},{"date":"1396/07/25 12:12","price":533000},{"date":"1396/07/25 12:18","price":532400},{"date":"1396/07/25 12:24","price":532300},{"date":"1396/07/25 12:25","price":532200},{"date":"1396/07/25 12:35","price":532500},{"date":"1396/07/25 12:40","price":532600},{"date":"1396/07/25 12:45","price":531900},{"date":"1396/07/25 12:54","price":532000},{"date":"1396/07/25 12:55","price":532100},{"date":"1396/07/25 13:20","price":531600},{"date":"1396/07/25 13:25","price":531300},{"date":"1396/07/25 13:35","price":532000},{"date":"1396/07/25 13:36","price":530600},{"date":"1396/07/25 13:40","price":530700},{"date":"1396/07/25 13:50","price":530800},{"date":"1396/07/25 14:00","price":530500},{"date":"1396/07/25 14:05","price":531100},{"date":"1396/07/25 14:10","price":531200},{"date":"1396/07/25 14:30","price":530800},{"date":"1396/07/25 14:30","price":530800},{"date":"1396/07/25 14:35","price":530500},{"date":"1396/07/25 14:40","price":530300},{"date":"1396/07/25 14:45","price":529800},{"date":"1396/07/25 14:50","price":529900},{"date":"1396/07/25 14:55","price":529800},{"date":"1396/07/25 15:00","price":529500},{"date":"1396/07/25 15:05","price":529600},{"date":"1396/07/25 15:10","price":529400},{"date":"1396/07/25 15:15","price":531500},{"date":"1396/07/25 15:20","price":532000},{"date":"1396/07/25 15:25","price":531600},{"date":"1396/07/25 15:30","price":531700},{"date":"1396/07/25 15:42","price":532000},{"date":"1396/07/25 15:45","price":531900},{"date":"1396/07/25 15:50","price":532600},{"date":"1396/07/25 16:00","price":532500},{"date":"1396/07/25 16:05","price":532000},{"date":"1396/07/25 16:10","price":532100},{"date":"1396/07/25 16:15","price":532300},{"date":"1396/07/25 16:24","price":531900},{"date":"1396/07/25 16:30","price":532100},{"date":"1396/07/25 16:30","price":532100},{"date":"1396/07/25 16:35","price":532200},{"date":"1396/07/25 16:40","price":532300},{"date":"1396/07/25 16:48","price":531900},{"date":"1396/07/25 16:50","price":532300},{"date":"1396/07/25 17:00","price":532100},{"date":"1396/07/25 17:00","price":531900},{"date":"1396/07/25 17:05","price":532000},{"date":"1396/07/25 17:10","price":532400},{"date":"1396/07/25 17:15","price":532100},{"date":"1396/07/25 17:20","price":532200},{"date":"1396/07/25 17:25","price":532100},{"date":"1396/07/25 17:30","price":532200},{"date":"1396/07/25 17:35","price":532000},{"date":"1396/07/25 17:40","price":532400},{"date":"1396/07/25 17:50","price":532500},{"date":"1396/07/25 17:55","price":532800},{"date":"1396/07/25 18:10","price":532900},{"date":"1396/07/25 18:15","price":532800},{"date":"1396/07/25 18:30","price":532600},{"date":"1396/07/25 18:35","price":532500},{"date":"1396/07/25 18:45","price":531700},{"date":"1396/07/25 18:55","price":531900},{"date":"1396/07/25 19:05","price":532000},{"date":"1396/07/25 19:10","price":532100},{"date":"1396/07/25 19:15","price":532400},{"date":"1396/07/25 19:20","price":532600},{"date":"1396/07/25 19:25","price":532800},{"date":"1396/07/25 19:30","price":532900},{"date":"1396/07/25 19:35","price":533000},{"date":"1396/07/25 19:45","price":533300},{"date":"1396/07/25 20:05","price":533500},{"date":"1396/07/25 20:10","price":533800},{"date":"1396/07/25 20:15","price":533900},{"date":"1396/07/25 20:20","price":534000},{"date":"1396/07/25 20:25","price":533900},{"date":"1396/07/25 20:45","price":533800},{"date":"1396/07/25 20:50","price":533600},{"date":"1396/07/25 20:55","price":533700},{"date":"1396/07/25 21:00","price":533600},{"date":"1396/07/25 21:05","price":533800},{"date":"1396/07/25 21:10","price":533900},{"date":"1396/07/25 21:20","price":534100},{"date":"1396/07/25 21:25","price":534200},{"date":"1396/07/25 21:30","price":534100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398