کمترین: 
10349.3
بیشترین: 
10349.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 25 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 25 مهر 1396 , 10349.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":10349.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399