کمترین: 
810.8
بیشترین: 
810.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 مهر 1396 , 810.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":810.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398