قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
438.7
بیشترین: 
438.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 25 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 مهر 1396 , 438.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":438.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397