کمترین: 
2526.8
بیشترین: 
2526.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 مهر 1396 , 2526.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":2526.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399