قیمت روپیه پاکستان مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
3248.5
بیشترین: 
3248.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان مورخ 25 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 مهر 1396 , 3248.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":3248.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397