کمترین: 
52.8
بیشترین: 
52.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند مورخ 25 مهر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 25 مهر 1396 , 52.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":52.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398