کمترین: 
293.1
بیشترین: 
293.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 25 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 مهر 1396 , 293.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":293.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398