قیمت ریال عربستان مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
913.1
بیشترین: 
913.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان مورخ 25 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 مهر 1396 , 913.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":913.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1397