کمترین: 
432.7
بیشترین: 
432.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 25 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 مهر 1396 , 432.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":432.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398