قیمت کرون دانمارک مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
541.9
بیشترین: 
541.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 25 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 مهر 1396 , 541.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":541.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397