قیمت کرون سوئد مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
422
بیشترین: 
422
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 25 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 مهر 1396 , 422 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":422}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397