قیمت فرانک سوئیس مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
3506.2
بیشترین: 
3506.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 25 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 مهر 1396 , 3506.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":3506.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397