قیمت دلار کانادا مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
2732.2
بیشترین: 
2732.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 25 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 مهر 1396 , 2732.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":2732.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397