کمترین: 
3053.9
بیشترین: 
3053.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 25 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 مهر 1396 , 3053.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":3053.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398