قیمت یوان چین مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
518.8
بیشترین: 
518.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 25 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 مهر 1396 , 518.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":518.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397