کمترین: 
938.1
بیشترین: 
938.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 25 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 938.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":938.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398