قیمت یورو مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
4033.4
بیشترین: 
4033.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 25 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 مهر 1396 , 4033.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":4033.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397