قیمت دلار مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
402
بیشترین: 
3424.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 25 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 مهر 1396 , 3424.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":3424.4},{"date":"1396/07/25 16:00","price":402},{"date":"1396/07/25 17:00","price":3424.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397