پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7966
بیشترین: 
1.8225
قیمت نفت کوره امروز 25 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 مهر 1396 , 1.8119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:08","price":1.8146},{"date":"1396/07/25 00:32","price":1.816},{"date":"1396/07/25 01:00","price":1.8161},{"date":"1396/07/25 02:00","price":1.8174},{"date":"1396/07/25 02:32","price":1.8169},{"date":"1396/07/25 03:00","price":1.8167},{"date":"1396/07/25 03:32","price":1.8168},{"date":"1396/07/25 04:00","price":1.8148},{"date":"1396/07/25 04:32","price":1.8132},{"date":"1396/07/25 05:08","price":1.8128},{"date":"1396/07/25 05:32","price":1.8121},{"date":"1396/07/25 06:08","price":1.8133},{"date":"1396/07/25 07:08","price":1.8138},{"date":"1396/07/25 07:32","price":1.8139},{"date":"1396/07/25 08:08","price":1.8151},{"date":"1396/07/25 08:32","price":1.8143},{"date":"1396/07/25 09:08","price":1.8137},{"date":"1396/07/25 09:32","price":1.8119},{"date":"1396/07/25 10:00","price":1.8115},{"date":"1396/07/25 10:32","price":1.8099},{"date":"1396/07/25 11:00","price":1.8141},{"date":"1396/07/25 11:32","price":1.8188},{"date":"1396/07/25 12:00","price":1.8213},{"date":"1396/07/25 13:00","price":1.8219},{"date":"1396/07/25 13:32","price":1.818},{"date":"1396/07/25 14:00","price":1.8217},{"date":"1396/07/25 14:32","price":1.8186},{"date":"1396/07/25 15:00","price":1.8192},{"date":"1396/07/25 15:32","price":1.8159},{"date":"1396/07/25 16:00","price":1.8221},{"date":"1396/07/25 16:32","price":1.8204},{"date":"1396/07/25 17:00","price":1.8186},{"date":"1396/07/25 17:32","price":1.8225},{"date":"1396/07/25 18:08","price":1.8222},{"date":"1396/07/25 18:32","price":1.8054},{"date":"1396/07/25 19:00","price":1.8092},{"date":"1396/07/25 19:32","price":1.7969},{"date":"1396/07/25 20:00","price":1.7966},{"date":"1396/07/25 20:32","price":1.7993},{"date":"1396/07/25 21:00","price":1.8012},{"date":"1396/07/25 21:32","price":1.805},{"date":"1396/07/25 22:00","price":1.8101},{"date":"1396/07/25 22:32","price":1.8108},{"date":"1396/07/25 23:00","price":1.8125},{"date":"1396/07/25 23:32","price":1.8119}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398