پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
75.3
بیشترین: 
548600
قیمت آبشده شنبه ای امروز 25 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 25 مهر 1396 , 547100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:05","price":75.3},{"date":"1396/07/25 00:10","price":548500},{"date":"1396/07/25 00:15","price":548400},{"date":"1396/07/25 00:25","price":548500},{"date":"1396/07/25 00:35","price":548600},{"date":"1396/07/25 11:10","price":547700},{"date":"1396/07/25 11:20","price":546500},{"date":"1396/07/25 11:25","price":546700},{"date":"1396/07/25 11:35","price":547000},{"date":"1396/07/25 11:40","price":547200},{"date":"1396/07/25 12:00","price":547300},{"date":"1396/07/25 12:05","price":546800},{"date":"1396/07/25 12:20","price":545700},{"date":"1396/07/25 12:25","price":545500},{"date":"1396/07/25 12:35","price":545700},{"date":"1396/07/25 12:40","price":545800},{"date":"1396/07/25 12:45","price":545700},{"date":"1396/07/25 12:55","price":545900},{"date":"1396/07/25 13:20","price":545800},{"date":"1396/07/25 13:35","price":545500},{"date":"1396/07/25 13:40","price":545200},{"date":"1396/07/25 13:50","price":545400},{"date":"1396/07/25 14:00","price":545100},{"date":"1396/07/25 14:05","price":545500},{"date":"1396/07/25 14:10","price":545700},{"date":"1396/07/25 14:15","price":545600},{"date":"1396/07/25 14:30","price":545200},{"date":"1396/07/25 14:35","price":544900},{"date":"1396/07/25 14:40","price":544700},{"date":"1396/07/25 14:45","price":544300},{"date":"1396/07/25 14:55","price":544200},{"date":"1396/07/25 15:00","price":543900},{"date":"1396/07/25 15:05","price":544000},{"date":"1396/07/25 15:10","price":543800},{"date":"1396/07/25 15:15","price":544000},{"date":"1396/07/25 15:20","price":544500},{"date":"1396/07/25 15:25","price":544600},{"date":"1396/07/25 15:30","price":544700},{"date":"1396/07/25 15:45","price":544900},{"date":"1396/07/25 15:50","price":544700},{"date":"1396/07/25 16:00","price":544600},{"date":"1396/07/25 16:05","price":544100},{"date":"1396/07/25 16:10","price":544200},{"date":"1396/07/25 16:15","price":544400},{"date":"1396/07/25 16:25","price":544000},{"date":"1396/07/25 16:30","price":544200},{"date":"1396/07/25 16:35","price":544300},{"date":"1396/07/25 16:40","price":544400},{"date":"1396/07/25 16:50","price":544800},{"date":"1396/07/25 17:00","price":544400},{"date":"1396/07/25 17:05","price":544500},{"date":"1396/07/25 17:10","price":544800},{"date":"1396/07/25 17:15","price":544600},{"date":"1396/07/25 17:20","price":544700},{"date":"1396/07/25 17:25","price":544600},{"date":"1396/07/25 17:30","price":544700},{"date":"1396/07/25 17:35","price":544500},{"date":"1396/07/25 17:40","price":544900},{"date":"1396/07/25 17:50","price":545000},{"date":"1396/07/25 17:55","price":545300},{"date":"1396/07/25 18:10","price":545400},{"date":"1396/07/25 18:15","price":545300},{"date":"1396/07/25 18:30","price":545100},{"date":"1396/07/25 18:35","price":545000},{"date":"1396/07/25 18:45","price":544200},{"date":"1396/07/25 18:55","price":544400},{"date":"1396/07/25 19:05","price":544500},{"date":"1396/07/25 19:10","price":544600},{"date":"1396/07/25 19:15","price":544900},{"date":"1396/07/25 19:20","price":545100},{"date":"1396/07/25 19:25","price":545300},{"date":"1396/07/25 19:30","price":545400},{"date":"1396/07/25 19:35","price":545500},{"date":"1396/07/25 19:45","price":545800},{"date":"1396/07/25 19:50","price":545700},{"date":"1396/07/25 19:55","price":545800},{"date":"1396/07/25 20:05","price":546000},{"date":"1396/07/25 20:10","price":546300},{"date":"1396/07/25 20:15","price":546400},{"date":"1396/07/25 20:20","price":546500},{"date":"1396/07/25 20:25","price":546400},{"date":"1396/07/25 20:45","price":546300},{"date":"1396/07/25 20:50","price":546100},{"date":"1396/07/25 20:55","price":546200},{"date":"1396/07/25 21:00","price":546100},{"date":"1396/07/25 21:05","price":546300},{"date":"1396/07/25 21:10","price":546400},{"date":"1396/07/25 21:20","price":546600},{"date":"1396/07/25 21:40","price":546700},{"date":"1396/07/25 21:45","price":547000},{"date":"1396/07/25 21:50","price":547100},{"date":"1396/07/25 21:55","price":547500},{"date":"1396/07/25 22:00","price":547400},{"date":"1396/07/25 22:15","price":547500},{"date":"1396/07/25 22:20","price":547400},{"date":"1396/07/25 22:25","price":547300},{"date":"1396/07/25 22:35","price":547400},{"date":"1396/07/25 22:55","price":547300},{"date":"1396/07/25 23:00","price":547400},{"date":"1396/07/25 23:05","price":547200},{"date":"1396/07/25 23:20","price":546700},{"date":"1396/07/25 23:25","price":546400},{"date":"1396/07/25 23:30","price":546500},{"date":"1396/07/25 23:35","price":546900},{"date":"1396/07/25 23:40","price":547300},{"date":"1396/07/25 23:45","price":547200},{"date":"1396/07/25 23:50","price":547100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398