پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
529800
بیشترین: 
542490
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 مهر 1396 , 535000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:00","price":535300},{"date":"1396/07/25 00:05","price":542490},{"date":"1396/07/25 00:10","price":535600},{"date":"1396/07/25 00:15","price":535500},{"date":"1396/07/25 00:25","price":535600},{"date":"1396/07/25 00:35","price":535700},{"date":"1396/07/25 11:10","price":534800},{"date":"1396/07/25 11:20","price":533600},{"date":"1396/07/25 11:25","price":533900},{"date":"1396/07/25 11:35","price":534100},{"date":"1396/07/25 11:40","price":534200},{"date":"1396/07/25 11:45","price":534300},{"date":"1396/07/25 11:55","price":534200},{"date":"1396/07/25 12:00","price":534400},{"date":"1396/07/25 12:05","price":533900},{"date":"1396/07/25 12:20","price":532800},{"date":"1396/07/25 12:25","price":532600},{"date":"1396/07/25 12:35","price":532900},{"date":"1396/07/25 12:40","price":533000},{"date":"1396/07/25 12:45","price":532300},{"date":"1396/07/25 12:55","price":532500},{"date":"1396/07/25 13:20","price":532000},{"date":"1396/07/25 13:25","price":531700},{"date":"1396/07/25 13:35","price":532400},{"date":"1396/07/25 13:40","price":531200},{"date":"1396/07/25 14:00","price":530900},{"date":"1396/07/25 14:05","price":531500},{"date":"1396/07/25 14:10","price":531600},{"date":"1396/07/25 14:30","price":531200},{"date":"1396/07/25 14:35","price":530900},{"date":"1396/07/25 14:40","price":530700},{"date":"1396/07/25 14:45","price":530200},{"date":"1396/07/25 14:50","price":530300},{"date":"1396/07/25 14:55","price":530200},{"date":"1396/07/25 15:00","price":529900},{"date":"1396/07/25 15:05","price":530000},{"date":"1396/07/25 15:10","price":529800},{"date":"1396/07/25 15:15","price":531900},{"date":"1396/07/25 15:20","price":532400},{"date":"1396/07/25 15:25","price":532100},{"date":"1396/07/25 15:45","price":532300},{"date":"1396/07/25 15:50","price":533000},{"date":"1396/07/25 16:00","price":532900},{"date":"1396/07/25 16:05","price":532400},{"date":"1396/07/25 16:10","price":532500},{"date":"1396/07/25 16:15","price":532700},{"date":"1396/07/25 16:25","price":532300},{"date":"1396/07/25 16:30","price":532500},{"date":"1396/07/25 16:35","price":532600},{"date":"1396/07/25 16:40","price":532700},{"date":"1396/07/25 17:00","price":532300},{"date":"1396/07/25 17:05","price":532400},{"date":"1396/07/25 17:10","price":532800},{"date":"1396/07/25 17:15","price":532500},{"date":"1396/07/25 17:20","price":532600},{"date":"1396/07/25 17:25","price":532500},{"date":"1396/07/25 17:30","price":532600},{"date":"1396/07/25 17:35","price":532400},{"date":"1396/07/25 17:40","price":532800},{"date":"1396/07/25 17:50","price":532900},{"date":"1396/07/25 17:55","price":533200},{"date":"1396/07/25 18:10","price":533300},{"date":"1396/07/25 18:15","price":533200},{"date":"1396/07/25 18:30","price":533000},{"date":"1396/07/25 18:35","price":532900},{"date":"1396/07/25 18:45","price":532100},{"date":"1396/07/25 18:55","price":532300},{"date":"1396/07/25 19:05","price":532400},{"date":"1396/07/25 19:10","price":532500},{"date":"1396/07/25 19:15","price":532800},{"date":"1396/07/25 19:20","price":533000},{"date":"1396/07/25 19:25","price":533200},{"date":"1396/07/25 19:30","price":533300},{"date":"1396/07/25 19:35","price":533400},{"date":"1396/07/25 19:45","price":533700},{"date":"1396/07/25 20:05","price":533900},{"date":"1396/07/25 20:10","price":534200},{"date":"1396/07/25 20:15","price":534300},{"date":"1396/07/25 20:20","price":534400},{"date":"1396/07/25 20:25","price":534300},{"date":"1396/07/25 20:45","price":534200},{"date":"1396/07/25 20:50","price":534000},{"date":"1396/07/25 20:55","price":534100},{"date":"1396/07/25 21:00","price":534000},{"date":"1396/07/25 21:05","price":534200},{"date":"1396/07/25 21:10","price":534300},{"date":"1396/07/25 21:20","price":534500},{"date":"1396/07/25 21:25","price":534600},{"date":"1396/07/25 21:30","price":534500},{"date":"1396/07/25 21:40","price":534600},{"date":"1396/07/25 21:45","price":534900},{"date":"1396/07/25 21:50","price":535000},{"date":"1396/07/25 21:55","price":535400},{"date":"1396/07/25 22:00","price":535300},{"date":"1396/07/25 22:15","price":535400},{"date":"1396/07/25 22:20","price":535200},{"date":"1396/07/25 22:35","price":535400},{"date":"1396/07/25 22:40","price":535300},{"date":"1396/07/25 22:55","price":535200},{"date":"1396/07/25 23:00","price":535300},{"date":"1396/07/25 23:05","price":535100},{"date":"1396/07/25 23:10","price":535200},{"date":"1396/07/25 23:20","price":534600},{"date":"1396/07/25 23:25","price":534300},{"date":"1396/07/25 23:30","price":534400},{"date":"1396/07/25 23:35","price":534800},{"date":"1396/07/25 23:40","price":535100},{"date":"1396/07/25 23:50","price":535000}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398