پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1282.3
بیشترین: 
1296.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 25 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 25 مهر 1396 , 1286.50 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:00","price":1294.90},{"date":"1396/07/25 00:05","price":1295.00},{"date":"1396/07/25 00:10","price":1295.50},{"date":"1396/07/25 00:15","price":1295.30},{"date":"1396/07/25 00:25","price":1295.40},{"date":"1396/07/25 00:35","price":1295.50},{"date":"1396/07/25 01:35","price":1296.50},{"date":"1396/07/25 01:40","price":1296.70},{"date":"1396/07/25 01:45","price":1296.40},{"date":"1396/07/25 01:50","price":1296.20},{"date":"1396/07/25 01:55","price":1295.90},{"date":"1396/07/25 02:05","price":1296.20},{"date":"1396/07/25 02:15","price":1296.40},{"date":"1396/07/25 02:20","price":1296.20},{"date":"1396/07/25 02:25","price":1296.40},{"date":"1396/07/25 02:30","price":1296.20},{"date":"1396/07/25 02:35","price":1296.00},{"date":"1396/07/25 02:40","price":1295.80},{"date":"1396/07/25 02:45","price":1295.40},{"date":"1396/07/25 02:50","price":1295.70},{"date":"1396/07/25 02:55","price":1295.30},{"date":"1396/07/25 03:05","price":1294.80},{"date":"1396/07/25 03:15","price":1295.00},{"date":"1396/07/25 03:20","price":1295.30},{"date":"1396/07/25 03:30","price":1295.40},{"date":"1396/07/25 03:35","price":1295.00},{"date":"1396/07/25 03:40","price":1294.80},{"date":"1396/07/25 03:50","price":1294.50},{"date":"1396/07/25 03:55","price":1294.20},{"date":"1396/07/25 04:00","price":1294.70},{"date":"1396/07/25 04:05","price":1294.40},{"date":"1396/07/25 04:10","price":1293.80},{"date":"1396/07/25 04:15","price":1293.90},{"date":"1396/07/25 04:25","price":1294.50},{"date":"1396/07/25 04:30","price":1294.10},{"date":"1396/07/25 04:35","price":1294.60},{"date":"1396/07/25 04:40","price":1295.00},{"date":"1396/07/25 04:45","price":1294.80},{"date":"1396/07/25 04:50","price":1295.50},{"date":"1396/07/25 04:55","price":1295.30},{"date":"1396/07/25 05:05","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 05:10","price":1293.40},{"date":"1396/07/25 05:15","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 05:20","price":1293.70},{"date":"1396/07/25 05:25","price":1293.80},{"date":"1396/07/25 05:35","price":1293.60},{"date":"1396/07/25 05:40","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 05:45","price":1293.40},{"date":"1396/07/25 05:55","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 06:05","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 06:10","price":1293.70},{"date":"1396/07/25 06:15","price":1293.80},{"date":"1396/07/25 06:20","price":1293.70},{"date":"1396/07/25 06:25","price":1293.90},{"date":"1396/07/25 06:30","price":1294.00},{"date":"1396/07/25 06:40","price":1293.80},{"date":"1396/07/25 06:45","price":1294.10},{"date":"1396/07/25 06:50","price":1293.80},{"date":"1396/07/25 07:00","price":1293.90},{"date":"1396/07/25 07:05","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 07:10","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 07:20","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 07:25","price":1293.50},{"date":"1396/07/25 07:35","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 07:40","price":1293.40},{"date":"1396/07/25 07:45","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 07:50","price":1293.00},{"date":"1396/07/25 07:55","price":1292.80},{"date":"1396/07/25 08:00","price":1292.90},{"date":"1396/07/25 08:05","price":1292.80},{"date":"1396/07/25 08:10","price":1293.00},{"date":"1396/07/25 08:15","price":1293.20},{"date":"1396/07/25 08:20","price":1293.30},{"date":"1396/07/25 08:25","price":1293.00},{"date":"1396/07/25 08:35","price":1293.20},{"date":"1396/07/25 08:40","price":1293.00},{"date":"1396/07/25 08:55","price":1292.70},{"date":"1396/07/25 09:10","price":1292.80},{"date":"1396/07/25 09:15","price":1292.40},{"date":"1396/07/25 09:20","price":1292.00},{"date":"1396/07/25 09:25","price":1291.60},{"date":"1396/07/25 09:35","price":1292.20},{"date":"1396/07/25 09:45","price":1292.30},{"date":"1396/07/25 09:55","price":1291.20},{"date":"1396/07/25 10:00","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 10:05","price":1288.70},{"date":"1396/07/25 10:10","price":1289.60},{"date":"1396/07/25 10:15","price":1289.80},{"date":"1396/07/25 10:20","price":1289.90},{"date":"1396/07/25 10:30","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 10:35","price":1289.80},{"date":"1396/07/25 10:45","price":1290.60},{"date":"1396/07/25 10:50","price":1290.70},{"date":"1396/07/25 10:55","price":1290.40},{"date":"1396/07/25 11:05","price":1290.90},{"date":"1396/07/25 11:10","price":1290.50},{"date":"1396/07/25 11:20","price":1289.90},{"date":"1396/07/25 11:25","price":1290.10},{"date":"1396/07/25 11:40","price":1290.30},{"date":"1396/07/25 11:45","price":1290.60},{"date":"1396/07/25 11:55","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 12:00","price":1290.70},{"date":"1396/07/25 12:05","price":1290.20},{"date":"1396/07/25 12:20","price":1289.30},{"date":"1396/07/25 12:25","price":1289.80},{"date":"1396/07/25 12:35","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 12:40","price":1290.10},{"date":"1396/07/25 12:45","price":1290.20},{"date":"1396/07/25 12:55","price":1289.80},{"date":"1396/07/25 13:20","price":1290.10},{"date":"1396/07/25 13:25","price":1289.70},{"date":"1396/07/25 13:35","price":1289.40},{"date":"1396/07/25 13:40","price":1288.40},{"date":"1396/07/25 13:50","price":1288.60},{"date":"1396/07/25 14:00","price":1289.00},{"date":"1396/07/25 14:05","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 14:10","price":1289.80},{"date":"1396/07/25 14:25","price":1289.60},{"date":"1396/07/25 14:30","price":1289.40},{"date":"1396/07/25 14:35","price":1289.70},{"date":"1396/07/25 14:40","price":1289.30},{"date":"1396/07/25 14:45","price":1288.80},{"date":"1396/07/25 14:50","price":1288.70},{"date":"1396/07/25 14:55","price":1288.40},{"date":"1396/07/25 15:00","price":1287.80},{"date":"1396/07/25 15:05","price":1289.00},{"date":"1396/07/25 15:10","price":1288.70},{"date":"1396/07/25 15:15","price":1289.30},{"date":"1396/07/25 15:20","price":1289.40},{"date":"1396/07/25 15:25","price":1289.90},{"date":"1396/07/25 15:30","price":1290.00},{"date":"1396/07/25 15:35","price":1289.40},{"date":"1396/07/25 15:45","price":1288.30},{"date":"1396/07/25 15:50","price":1288.70},{"date":"1396/07/25 16:00","price":1287.80},{"date":"1396/07/25 16:05","price":1286.70},{"date":"1396/07/25 16:10","price":1286.20},{"date":"1396/07/25 16:15","price":1286.70},{"date":"1396/07/25 16:25","price":1286.00},{"date":"1396/07/25 16:30","price":1285.90},{"date":"1396/07/25 16:35","price":1285.10},{"date":"1396/07/25 16:40","price":1285.00},{"date":"1396/07/25 16:50","price":1285.90},{"date":"1396/07/25 17:00","price":1285.00},{"date":"1396/07/25 17:05","price":1285.30},{"date":"1396/07/25 17:10","price":1286.20},{"date":"1396/07/25 17:15","price":1285.80},{"date":"1396/07/25 17:20","price":1285.50},{"date":"1396/07/25 17:25","price":1284.90},{"date":"1396/07/25 17:35","price":1285.10},{"date":"1396/07/25 17:40","price":1285.40},{"date":"1396/07/25 17:45","price":1285.90},{"date":"1396/07/25 17:55","price":1285.80},{"date":"1396/07/25 18:00","price":1286.00},{"date":"1396/07/25 18:05","price":1285.70},{"date":"1396/07/25 18:10","price":1285.50},{"date":"1396/07/25 18:15","price":1285.40},{"date":"1396/07/25 18:25","price":1285.20},{"date":"1396/07/25 18:40","price":1285.00},{"date":"1396/07/25 18:45","price":1282.30},{"date":"1396/07/25 18:50","price":1283.20},{"date":"1396/07/25 18:55","price":1284.10},{"date":"1396/07/25 19:00","price":1284.90},{"date":"1396/07/25 19:05","price":1284.60},{"date":"1396/07/25 19:10","price":1285.00},{"date":"1396/07/25 19:15","price":1285.40},{"date":"1396/07/25 19:25","price":1285.30},{"date":"1396/07/25 19:30","price":1285.00},{"date":"1396/07/25 19:35","price":1285.20},{"date":"1396/07/25 19:40","price":1285.30},{"date":"1396/07/25 19:45","price":1285.60},{"date":"1396/07/25 19:50","price":1285.50},{"date":"1396/07/25 19:55","price":1285.70},{"date":"1396/07/25 20:05","price":1286.50},{"date":"1396/07/25 20:15","price":1286.20},{"date":"1396/07/25 20:20","price":1286.40},{"date":"1396/07/25 20:25","price":1286.60},{"date":"1396/07/25 20:35","price":1285.10},{"date":"1396/07/25 20:40","price":1285.50},{"date":"1396/07/25 20:45","price":1285.60},{"date":"1396/07/25 20:50","price":1285.20},{"date":"1396/07/25 20:55","price":1285.50},{"date":"1396/07/25 21:00","price":1285.10},{"date":"1396/07/25 21:05","price":1285.60},{"date":"1396/07/25 21:10","price":1285.30},{"date":"1396/07/25 21:15","price":1285.20},{"date":"1396/07/25 21:20","price":1285.70},{"date":"1396/07/25 21:25","price":1285.80},{"date":"1396/07/25 21:40","price":1286.00},{"date":"1396/07/25 21:45","price":1287.30},{"date":"1396/07/25 21:50","price":1287.10},{"date":"1396/07/25 21:55","price":1287.90},{"date":"1396/07/25 22:05","price":1287.30},{"date":"1396/07/25 22:10","price":1287.40},{"date":"1396/07/25 22:20","price":1286.90},{"date":"1396/07/25 22:25","price":1287.20},{"date":"1396/07/25 22:40","price":1287.00},{"date":"1396/07/25 22:45","price":1287.10},{"date":"1396/07/25 22:55","price":1287.50},{"date":"1396/07/25 23:00","price":1286.50},{"date":"1396/07/25 23:05","price":1286.80},{"date":"1396/07/25 23:10","price":1286.60},{"date":"1396/07/25 23:20","price":1285.80},{"date":"1396/07/25 23:25","price":1285.90},{"date":"1396/07/25 23:30","price":1286.00},{"date":"1396/07/25 23:35","price":1287.10},{"date":"1396/07/25 23:40","price":1286.80},{"date":"1396/07/25 23:45","price":1287.00},{"date":"1396/07/25 23:50","price":1286.90},{"date":"1396/07/25 23:55","price":1286.50}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398