کمترین: 
1316000
بیشترین: 
1316000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 24 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 24 مهر 1396 , 1316000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 14:36","price":1316000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398