کمترین: 
58
بیشترین: 
58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 24 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 24 مهر 1396 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 14:10","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398